Japan Accessible Tourism Center

home

transport

sleeping

enjoy

travel tips

link

about us

contact

   Hokkaido Area
Sapporo

Furano 

Shiretoko

Hakodate
   Tohoku Area
Aomori

Sendai
   Kanto Area
Tokyo 

Yokohama 

Mt. Fuji 

Hakone 

Nikko 
   Chubu Area
Nagoya 

Takayama 
Kanazawa 

Nagano 


   Kansai Area
Osaka

Kyoto 

Nara  

Kobe

Ise-Shima
   Chugoku Area
Hiroshima

Kurashiki 

Matsue
   Shikoku Area
Matsuyama

Takamatsu
   Kyushu Area
Fukuoka 

Nagasaki 

Kumamoto

Kagoshima

Okinawa


Link to us