Japan Accessible Tourism Center

home

transport

sleeping

enjoy

travel tips

link

about us

contact

   Hokkaido Area
Sapporo

Furano

Shiretoko

Hakodate
   Tohoku Area
Aomori

Sendai
   Kanto Area
Tokyo

Yokohama

Mt. Fuji

Hakone

Nikko
   Chubu Area
Nagoya

Takayama

Kanazawa

Nagano
   Kansai Area
Osaka

Kyoto 

Nara

Kobe

Ise-Shima
   Chugoku Area
Hiroshima

Kurashiki

Matsue
   Shikoku Area
Matsuyama

Takamatsu

   Kyushu Area
Fukuoka

Nagasaki

Kumamoto

Kagoshima

Okinawa
Mt Fuji


Pink moss, Fuji shiba sakura festival during mid April - May


The Fuji Subaru Line 5th Station ( 2,305 meter view spot, north side )

 


Japanese folk village " Nenba "


Oshino Hakkai village


wheelchair accessible Japanese inn " Fuji Lake hotel " in Lake Kawaguchiko